GƏLİRLİ

GƏLİRLİ – ZƏRƏRLİ Camaat üçün nə mənfəətlidir, nə gəlirlidir onu əksin (B.Bayramov); Zərərli otları məhv etmək lazımdır.

GƏLİR
GƏLMƏ

Digər lüğətlərdə