GƏNCLİK

GƏNCLİK Keçdi gəncliyimdən, ötdü bir bahar; Keçdiyim yollara baxdım bir daha (S.Vurğun); BAHAR (məc., şair.) Ömrün bahar çağı (ADİL); BAHARISTAN (şair.) Dəbistan bir baharıstan, onun əsmari ürfandır (M.Hadi); CAHILLIQ (dan.) [Qara kişi:] Sədrimizin nə vecinə? Kəhər atın belində Cahıllıq eləyir (S.Rəhman); CAVANLIQ Sevgiyə qılınc çalan öz cavanlıq surəti; Eşqə düşmən ayrılıq... Dönüklüyün möhnəti (M.Rahim); ŞƏBAB (kl.əd.) Ki, şəbabın üzü bir gün güləcək; Ağlayan gözləri oxşar siləcək (S.Vurğun).

GƏNCLƏŞMƏK
GƏNƏŞİK

Digər lüğətlərdə