GAVAHIN

Farscadır, xışın torpağa girən əyri hissəsinə deyirlər. Onun ucuna dəmir tiyə salınır (farslar buna tiğe gavahın deyirlər). Rusca bu tiyə “лемех” adlanır, bizdə “ucluq” deyirlər. Gavahın sözünün əsli gavahən kimidir, hərfi mənası “öküz dəmiri” deməkdir, indi “kotan”, “xış” anlamlarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GAH
GAVALI

Значение слова в других словарях