HÜRMƏK

Sözün etimonu ür feilidir, mənası “üfürmək”, “fitləmək” deməkdir. “İtin hür­məsi (əsli: ürməsi) onun səs çıxarması, ağzından hava buraxması” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÜRKÜTMƏK
HÜSN

Значение слова в других словарях