İÇƏRİ

I. i. bax iç I

II. s. bax iç II

III. z. in, inside; inwards; ~ gəlmək to come* in; ~ açılmaq (qapı, pəncərə və s.) to open inwards; ~ baxmaq to look inside

İÇDİRTMƏK
İÇƏRİDƏN

Digər lüğətlərdə