İFŞA

i. exposure, unmasking; ~ etmək to expose (d.), to unmask (d.), to lay* bare; (kütləvi şəkildə) to denounce (d.); bir kəsi ~ etmək to expose smb.; satqını ~ etmək to unmask a traitor; ~ olunmaq to be* exposed / unmasked; Nazirin hərəkəti qəzetdə ifşa olundu The minister’s action was denounced in the newspaper

İFRİTƏLİK
İFŞAEDİCİ

Digər lüğətlərdə