İLƏ

Cığataylarda ilə sözü rus dilindəki “связанный” kəlməsinə uyğun mənada işlə­dilib. Yəqin ki, bu söz ilmək (ilişdirmək, bağlamaq) sözünün kökündəki il feili ilə bağ­lıdır. Demək feilindən deyə feili bağlaması əmələ gəldiyi kimi, il feilindən də il+ə feili bağlaması törəyib və müstəqil mənasını itirərək qoşmaya (indi isə bağlayıcı olmağa doğru gedir) çevrilib. Bunu həm forma, həm də məna əlamətləri sübut edir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İLDIRIM
İLGƏG

Значение слова в других словарях