İNƏK

I. i. cow; sağmal ~ milker, milch-cow; ~ sağmaq to milk a cow

II. s. cow; ~ südü cow milk

İNDUKTİV
İNƏKLİ

Digər lüğətlərdə