İNCƏLİK

i. thinness; slenderness, slimness, tenderness, fineness, nicety; bir şeyi incəliyinə qədər bilmək to know* smth. to a nicety, to know* smth. in all its minute details

İNCƏLƏŞMƏK
İNCƏLMƏK

Digər lüğətlərdə