İTAƏTLİ

s. bax itaətkar

İTAƏTLƏ
İTAƏTLİLİK

Digər lüğətlərdə