JÜRİ

[ fr. jury] Konkurslarda, yarışlarda, sərgilərdə və s.-də mükafat təyin edən mütəxəssislər heyəti; həkəm.
[Kamil:] …Mən jürinin üzvüyəm, konkursda iştirak edə bilmərəm. M.Süleymanov.
[Qurban Pirimov] respublikanın bir çox olimpiadalarında jüri heyətinin üzvü olmuşdur. Ə.Bədəlbəyli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • JÜRİ JÜRİ [Kamil:] Man jürinin üzviyəm, konkursda iştirak edə bilmərəm (M.Hüseynov); HƏKƏM (köhn.) Yalnız bir ağsaqqal qaydaya baxırdı
JURNALİSTLİK
K

Digər lüğətlərdə