JURNALİSTLİK

is. Jurnalistika ilə məşğul olma, jurnalistin işi, peşəsi.
C. Məmmədquluzadənin 40 ilə yaxın ədəbi və 20 ildən artıq davam edən jurnalistlik fəaliyyəti “imperializm və proletar inqilabları” dövrünə təsadüf edir. M.İbrahimov.

JURNALİ́STİKA
JÜRİ

Digər lüğətlərdə