JALÜZ

is. [ fr. ] Nazik materiallardan qayrılan qat-qat pəncərə pərdəsi.
JALƏ
JANDARM

Digər lüğətlərdə