JANDARMALIQ

bax jandarmeriya.
JANDARMA
JANDARMÉRİYA

Digər lüğətlərdə