JELATİNLƏŞMƏK

f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək.
JELATİNLƏŞMƏ
JELE

Digər lüğətlərdə