JELATİNLƏŞDİRİLMƏ

Jelatinləşdirilmək” dən f.is.
JELATİ́N
JELATİNLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə