JELATİ́N

[ fr. ] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s.-də işlənir).
JE
JELATİNLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə