JİTİYE

is. [ rus. ] Müqəddəslərin tərcümeyi-halı.
JİROVKÁ
JMIX

Digər lüğətlərdə