JULİDƏMU

f. qarışıq saçlı, daranmamış, pırtlaşıq saçları olan.

JULİDƏ
K