Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • X

  ə. ərəb əlifbasının 7-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 9-cu hərfi; əbcəd hesabında 600 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • XA

  f. çeynəyən

  Tam oxu »
 • XAB

  XAB1 f. 1) yuxu; 2) röya, yuxugörmə. Xabi-əcəl əcəl yuxusu, cəhalət; xabi-qəflət qəflət yuxu; xabi-naz şirin yuxu

  Tam oxu »
 • XABALUD

  f. yuxu basmış, gözləri yuxulu

  Tam oxu »
 • XABƏNDƏ

  f. yatan, yuxuda olan

  Tam oxu »
 • XABGAH

  XABGAH, XABGƏH f. 1) yataq, yatacaq; 2) taxt, çarpayı; 3) yataq otağı

  Tam oxu »
 • XABGƏH

  XABGAH, XABGƏH f. 1) yataq, yatacaq; 2) taxt, çarpayı; 3) yataq otağı

  Tam oxu »
 • XABİDƏ

  f. yatmış, yuxuya getmiş

  Tam oxu »
 • XADİM

  XADİM ə. ictimai fəaliyyətdə mühüm xidmətləri olan şəxs. XADİM(Ə) ə. xidmətçi, xidmət edən, qulluqçu

  Tam oxu »
 • XADİMƏ

  XADİM(Ə) ə. xidmətçi, xidmət edən, qulluqçu

  Tam oxu »
 • XAFİQ

  ə. döyünən, çırpınan (ürək haqqında)

  Tam oxu »
 • XAFİQAN

  ə. bax xafiqeyn

  Tam oxu »
 • XAFİQEYN

  ə. iki cəhət (şərq və qərb)

  Tam oxu »
 • XAH

  f. 1) bax xahan; 2) bax xahi

  Tam oxu »
 • XAHAN

  f. istəyən, arzulayan

  Tam oxu »
 • XAHƏR

  f. bacı

  Tam oxu »
 • XAHƏRZADƏ

  f. bacıuşağı

  Tam oxu »
 • XAHİ

  f. istər, istərsə

  Tam oxu »
 • XAHİŞ

  f. istək, arzu

  Tam oxu »
 • XAHİŞGƏR

  f. istəyən, arzulayan, xahiş edən

  Tam oxu »
 • XAHÜ NAXAH

  f. istər-istəməz, könülsüz

  Tam oxu »
 • XAİB

  ə. bax xayib

  Tam oxu »
 • XAİBƏN

  ə. bax xayibən

  Tam oxu »
 • XAİF

  ə. bax xayif

  Tam oxu »
 • XAİN

  ə. xəyanət edən

  Tam oxu »
 • XAİNANƏ

  ə. və f. xaincəsinə

  Tam oxu »
 • XAK

  f. 1) torpaq, toz; 2) Yer kürəsi; 3) ölkə, məmləkət, diyar; 4) yox olmuş, çürümüş, torpaq olmuş

  Tam oxu »
 • XAKBUS

  f. 1) birisinin qarşısında yerə döşənərək torpağı öpən; 2) m. alçalma, özünü alçaltma

  Tam oxu »
 • XAKBÜSAT

  f. və ə. 1) torpaq üstündə yatan, yatacağı torpaq olan; 3) m. yoxsul, kasıb

  Tam oxu »
 • XAKDAN

  f. «torpaqqabı» m. bu dünya

  Tam oxu »
 • XAKƏNDAZ

  f. bax xəkəndaz

  Tam oxu »
 • XAKXU

  XAKXU(Y) f. «torpaq təbiətli» m. alçaq, pis (xasiyyət)

  Tam oxu »
 • XAKXUY

  XAKXU(Y) f. «torpaq təbiətli» m. alçaq, pis (xasiyyət)

  Tam oxu »
 • XAKİ

  f. 1) torpağa aid, torpaqdan olan; 2) torpaq rəngli; 3) bu dünyaya aid olan; 4) m. adam, bəşər, insan

  Tam oxu »
 • XAKİSTƏR

  f. kül

  Tam oxu »
 • XAKPAY

  f. 1) ayaq basılan yer; 2) astana, kandar

  Tam oxu »
 • XAKRAH

  f. torpaq yol

  Tam oxu »
 • XAKSAR

  f. 1) torpağa çevrilmiş, çürümüş; 2) m. zəlil, xar, həqir

  Tam oxu »
 • XAL

  ə. bədəndə, xüsusilə də üzdə qara ləkə

  Tam oxu »
 • XALDAR

  f. xallı, xalı olan

  Tam oxu »
 • XALƏ

  ə. ananın bacısı; xala

  Tam oxu »
 • XALİ

  f. 1) boş; 2) yiyəsiz, sahibsiz; 3) sərbəst, azad

  Tam oxu »
 • XALİD

  ə. ölməz, əbədi, daimi

  Tam oxu »
 • XALİQ

  ə. Xəlq edən, Yaradan (Allahın gözəl adlarından biri)

  Tam oxu »
 • XALİQİYYƏT

  ə. yaradıcılıq, yaratma

  Tam oxu »
 • XALİQÜLBƏŞƏR

  ə. insanları yaradan; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • XALİQÜLXƏLQ

  ə. xalqı yaradan; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • XALİQÜLİNSAN

  XALİQÜL’İNSAN ə. insanı yaradan; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • XALİS

  ə. qarışığı olmayan; təmiz, saf

  Tam oxu »
 • XALİSANƏ

  ə. və f. 1) ixlasla, sədaqətlə; 2) doğrusu, düzü

  Tam oxu »