KEÇİRİCİ

KEÇİRİCİ (elekt.), NAQİL, NƏQL

KEÇİNMƏK
KEÇİRMƏK

Digər lüğətlərdə