LAĞAN

(Qax)
bax laqan . – İt qabağına lağan tulla:n kimi honu da menin qabağına qoyıp nara gedipsin?
LAĞALAĞ
LAĞANDA

Digər lüğətlərdə