LALƏGÜN

lalə rəngli; lalə kimi qırmızı; xoşbəxt.
LALƏGÜL
LALƏXANIM

Digər lüğətlərdə