LALƏRUX

laləyanaq, alyanaq, lalə üzlü (qız).
LALƏRUH
LALƏZAR

Digər lüğətlərdə