LALABƏYİM

lalə kimi gözəl bəyim, qırmızı bəyim.
LALABƏNİZ
LALAXANIM