MÖVHUMAT

Ərəbcə vahimə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖVCUD
MÖVLANƏ

Значение слова в других словарях