MÜFLİS

Ərəbcə iflas (bankrot) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜFƏSSƏL
MÜFTƏXOR

Значение слова в других словарях