MÜHƏRRİK

\[moteur\] – Hareket etdiren, Kımıldatan: Aristotelə görə Tanrı və ya aləmdə hər cür dəyişmənin, meydana gələn xəstəliyi olan lakin özü heç bir dəyişiklik tabe olmayan sırf hərəkətdir.
MÜHARİBƏ
MÜQAYİSƏ

Digər lüğətlərdə