MÜHASİB

Ərəbcədir, hesab sözü ilə qohumdur, “hesablayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜHARİBƏ
MÜHASİRƏ

Значение слова в других словарях