MÜLAYİM

Ərəbcə həlim, helm kimi sözlərlə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜQƏSSİR
MÜMTAZ

Значение слова в других словарях