MÜNTƏXƏBAT

Ərəbcə intixab (seçmə) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜNSİF
MÜRÇÜM

Значение слова в других словарях