MÜQƏDDƏSLİK

1. MÜQƏDDƏSLİK (müxtəlif mənalarda) Markiz professorda bir müqəddəslik görüb də onun ətəyindən öpmək istəyirdi (N.Nərimanov); QÜDSİLİK Qulam müəllim yaşaran gözlərini təsəvvürünə gətirir, burada bir ülvilik və qüdsilik görürdü (S.Rəhimov); QÜDSİYYƏT Qaldırıb eşqini bayraq kimi şair könlüm; Şeri, ülviyyəti, qüdsiyyəti cananda görür (S.Rüstəm).

2. MÜQƏDDƏSLİK, PAKLIQ, TƏMİZLİK, ÜLVİLİK

MÜQƏDDƏS
MÜQƏDDİMƏ

Digər lüğətlərdə