MÜXƏMMƏS

Ərəbcə xəmsə sözü ilə qohumdur. Bizdə “beşləmə” kimi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜXALİFƏT
MÜXƏNNƏS

Значение слова в других словарях