MƏFKURƏ

ideologiya; qayə, ideya.
MƏDİNƏ
MƏHBURƏ

Digər lüğətlərdə