MADRİD

İspanca “çəmənlik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAÇ
MADYAN

Значение слова в других словарях