MADYAN

Fars sözüdür, madər (ana) sözü ilə kökdaşdır. Mad hissəsinin mənası “dişi” deməkdir, bizdə əvvəllər qısraq sözü işlənib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MADRİD
MAGİSTRAL

Значение слова в других словарях