MAHÁTMA

is. [ sanskr. ]
1. Hind mifologiyasında dünya ruhu, “ilahi insan”.
2. Hindistanda görkəmli, xüsusi ehtiram bəslənilən adamların adına əlavə.
MAHARÁCA
MAHİR

Digər lüğətlərdə