MAHRUX

Farsca “ay (mah) üzlü (rux)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHPARƏ
MAHTAB

Значение слова в других словарях