MAHTAB

Mah farsca “ay” deməkdir, tab “taftən” (parçalamaq) məsdəri ilə bağlıdır. “Aydınlıq hava, Ay işığı”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHRUX
MAHTABAN

Значение слова в других словарях