MAKİNTOŞ

İngilis Çarlz Makintoşun adından götürülüb (ilk dəfə o istehsal edib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAKİAVELLİSAYAĞI
MAKREYKER

Значение слова в других словарях