METAQALAKTİKA

\[hərfi mənada ―qalaktikadan kənarda olan‖\] – mlrd.-larla qalaktikaların daxil olduğu kosmik sistem.
METAFİZİKA
METAMƏNTİQ

Digər lüğətlərdə