MİDHƏD

Ərəbcə mədh, mədhiyyə sözləri ilə kökdaşdır, “mədh olunmağa layiq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİARGİRİT
MİXƏK

Значение слова в других словарях