MİLLİ

MİLLİ I sif. [ ər. ] Millətə məxsus, yerli. Qoydu qolbağını tez milli fonda; Yatdı səngərlərə cəbhə boyunda (M.Müşfiq).

MİLLİ II sif. [ ər. ] Mil-mil olan, zolaq-zolaq. Ağ milli qəhvəyi kostyumuna söz ola bilməzdi (M.Hüseyn).

MİL
MİN

Digər lüğətlərdə