MİRABİLİT

lat. mirabilis – fövqəladə, qəribə; alman kimyaçısı İ.R.Qlauber adlandırmışdır

MİNYON
MİRALAJ

Значение слова в других словарях