MİSQAL

Ərəbcədir, 4,64 qramlıq çəki vahididir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİSKİN
MİSMAR

Значение слова в других словарях