MİSKİN

Ərəbcə cüzam (yeyilmə) xəstəliyinin adlarından biridir; “yazıq, fəqir”mənaları da var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİSGƏR
MİSQAL

Значение слова в других словарях