MUSKOVİT

ing. muscovite; Rusiyanın köhnə adı Moskoviya (Muscovy) sözündən; bu mineralın böyük vərəqələrinin “Moskva şüşəsi” adı ilə Rusiyadan Qərbə daşınması ilə əlaqədardı

MUSİQİ
MUSSON

Значение слова в других словарях