MUSİQİ

Almanca “buxov” deməkdir (buxovun çıxardığı səslə bağlı yaranıb, təqlidi sözdür). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MUSA
MUSKOVİT

Значение слова в других словарях