nümayiş

Bir qrup şəxsin ictimai və dövlət həyatı ilə bağlı məsələlərə dair fikirlərinin ifadəsi

nümayəndəliklər və filiallar
obyektdaxili rejim

Digər lüğətlərdə