nəşr

Nəşriyyat prosesindən keçirilərək texniki vasitələrin köməyilə sayı çoxaldılan yazılı və audiovizual formada bir dəfə, yaxud dəfələrlə yayılan nəşriyyat məhsulu

nəqliyyat vasitəsinin durması
nəşriyyat

Digər lüğətlərdə